Uppdrag att ta fram underlag inför arbetet med en svensk flygstrategi | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att ta fram underlag inför arbetet med en svensk flygstrategi

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram underlag inför arbetet med en svensk flygstrategi. Underlaget ska utgöras av fakta- och nulägesbeskrivningar samt omfatta information och statistik om flygets roll och funktion i transportsystemet.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet, Regeringen, Anna Johansson

MER regeringen.se

Comments are closed