Uppdrag att samordna distribution av taltidningar | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att samordna distribution av taltidningar

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier att samordna distributionen av läns- och kommuntaltidningar med den teknik och verksamhetsmodell som idag används för dagstidning som taltidning.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet, Regeringen, Mehmet Kaplan

MER regeringen.se

Comments are closed