Ansvarig för affärsområde ramavtal på SKI | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ansvarig för affärsområde ramavtal på SKI

Olle Molander är affärsområdesansvarig för ramavtal på SKL Kommentus Inköpscentral.
– Jag är ödmjuk inför uppgiften men otroligt laddad och hoppas förstås att mina erfarenheter kan bidra i vår fortsatta utveckling, säger han när OFFENTLIGA AFFÄRER når honom för en pratstund. 

Med den stora kunskap som finns inom den egna organisationen, funktionellt, juridiskt och om hur struktur och funktion ser ut hos våra kunder så är magkänslan god, tillägger han.

Hur viktiga är ramavtalen för era kunder (kommunerna och landstingen) och hur stor är ramavtalstroheten? Kan den bli bättre?
– Jag vill tro att de är viktiga och spelar en central roll i våra kunders verksamhet.  Självklart är det så att detta är beroende av de individuella kundernas egna resurser, samt vilka avtal vi pratar om.

– Avtalstroheten varierar mycket från avtal till avtal och från kund till kund. Om den kan bli bättre? Ja, det kan den absolut, avtalstrohet är ju till viss del en reflektion av hur bra och tillgängliga våra avtal är – och här finns det alltid saker att förbättra och förändra i en föränderlig marknad. Vi har redan nu vissa avtal som öppnar upp för våra kunder att titta på sin försörjning av en viss produkt eller tjänst ur ett mer strategiskt perspektiv. – Här tror jag att vi måste bli bättre på att kommunicera funktion och nytta av våra avtal bättre och att skapa en dialog med kommuner och landsting, mer ur det försörjningsstrategiska perspektivet snarare än enbart finansiellt.

I nr 5 av OFFENTLIGA AFFÄRER kommer en längre version av intervjun.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ledarskap

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *