Samverkan öppnar dörren för en effektivare myndighetskontakt för skogsägare | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samverkan öppnar dörren för en effektivare myndighetskontakt för skogsägare

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna samverkar i ett regeringsuppdrag för att utveckla en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Syftet med tjänsten är att förenkla skogsägarnas myndighetskontakter. Genom målgruppsorientering, myndighetssamverkan och digitaliseringens möjligheter effektiviseras ärendehanteringen. Deltagande målgrupper har beräknat potentiella vinster till 30–150 miljoner kronor med en fullt utbyggd inlämningsfunktion. Framför allt resulterar projektet i en mer rättssäker, transparent och förutsägbar handläggning av ärenden.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed