En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

I propositionen föreslås en ändring i plan- och bygglagen som innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen.

Rättsdokument, Proposition från Näringsdepartementet, Regeringen

MER regeringen.se

Comments are closed