Sverige skriver under initiativ för hållbart jord- och skogsbruk på klimatmötet i Paris | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sverige skriver under initiativ för hållbart jord- och skogsbruk på klimatmötet i Paris

I dag står skogen och jordbruket i centrum på klimatmötet COP21. Regeringen väljer att ställa sig bakom två initiativ. Det ena handlar om att minska avskogningen, restaurera utarmade skogar och stärka lokalbefolkningars rättigheter till att hållbart bruka skogen de lever och verkar i. Det andra syftar till att förbättra jordbruksmarkens potential för att bidra till livsmedelsproduktion och klimatarbete.

Artikel på webbplatsen från Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht

MER regeringen.se

Comments are closed