Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) om bestämmelser för bärgning av långa fordon | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) om bestämmelser för bärgning av långa fordon

I promemorian föreslås en ändring i 12 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276). Förslaget innebär att bärgning av längre fordonskombinationer kan ske utan särskilt undantag.

MER regeringen.se

Comments are closed