Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2015 | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2015

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att, med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården, utbetala totalt 206 000 000 kronor till de landsting som uppfyller villkoren i överenskommelsen.

MER regeringen.se

Comments are closed