Uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården är en förutsättning för att huvudmännen ska kunna tillhandahålla en god och säker vård. I arbetet med att analysera kommande behov och planera för framtida försörjning av medarbetare är det viktigt att huvudmännen har information om hur tillgången och prognosen för olika yrkeskategorier ser ut.

MER regeringen.se

Comments are closed