Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

MER regeringen.se

Comments are closed