Efter tio års arbete – beslut om skydd och hållbart brukande av tropisk skog på klimatmötet i Paris | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Efter tio års arbete – beslut om skydd och hållbart brukande av tropisk skog på klimatmötet i Paris

Avskogningen och utarmning av skogar står för en cirka en åttondel av de globala utsläppen av växthusgaser. Orsakerna är komplexa. Fattigdom, ökad efterfrågan på jordbruksmark, korruption och otydliga markrättigheter bidrar till avskogning. Avskogning och utarmning av skogar i tropikerna hotar också global biologisk mångfald och försörjning av ekosystemtjänster. Den 10 december beslutade de internationella klimatförhandlingarna om ett nytt regelverk för dessa frågor, som förhandlats under de senaste tio åren.

MER regeringen.se

Comments are closed