Regeringen bjuder in till dialogmöte om barns digitala utsatthet med fokus på sociala medier | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen bjuder in till dialogmöte om barns digitala utsatthet med fokus på sociala medier

Idag genomför barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett dialogmöte om flickor och pojkars utsatthet för sexuella övergrepp och kränkningar på internet, med tyngdpunkt på sociala medier. Vid mötet deltar berörda myndigheter, frivilligorganisationer inom barnrättsområdet och privata näringslivet.

MER regeringen.se

Comments are closed