Nacka kommun tillgängliggör mer data | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nacka kommun tillgängliggör mer data

Nu blir det enklare att ta del av Nacka kommuns öppna data. Ambitionen är att öka insyn och delaktighet genom att tillgängliggöra och visualisera data.

Det är företaget Qlik som ska hjälpa Nacka kommun att åskådliggöra information riktad mot medborgare. Qlik är ett svenskgrundat mjukvaruföretag, vars plattform kan kombinera olika datakällor och lätt visualisera information i bilder och grafer – så att information enkelt kan förstås av alla.

– Öppenhet är en del av Nacka kommuns vision och då är det naturligt att tillgängliggöra information och data för Nackaborna. Med Qlik Sense tar vi ytterligare ett steg i det arbetet,säger Mats Bohman, administrativ direktör på Nacka kommun.

– Det är viktigt att alla medborgare förstår informationen, det är en demokratifråga. Nu när allt fler kommuner och myndigheter går i Nacka kommuns fotspår med öppna data, är det väsentligt att ha de rätta verktygen för att presentera informationen så att man ser hela bilden i sina data, säger Johan Sahlenstedt, VP Nordic Sales.

Om öppna data:
Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

Om Qlik:
Qlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *