Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet

Regeringen uppdrog den 3 december åt Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet (MFD).

MER regeringen.se

Comments are closed