Uppdrag att utbetala medel för prestationsmål som uppnåtts inom ramen för överenskommelse om riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att utbetala medel för prestationsmål som uppnåtts inom ramen för överenskommelse om riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015

Utifrån överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om riktade insatser inom området psykisk ohälsa, ger regeringen Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala pengar till SKL.

MER regeringen.se

Comments are closed