Uppdrag om uppföljning av Regionala cancercentrum och fördelning av medel | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag om uppföljning av Regionala cancercentrum och fördelning av medel

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att följa upp arbetet med uppbyggnaden av Regionala cancercentrum (RCC) avseende de kriterier som ska vara uppfyllda fyra år efterRCC-starten. I uppdraget ingår även att göra en samlad bedömning av uppbyggnadenav RCC utifrån de tio kriterier som ska utmärka ett RCC.

MER regeringen.se

Comments are closed