De nominerade till Sveriges främsta offentliga upphandling 2015 | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

De nominerade till Sveriges främsta offentliga upphandling 2015

Under Upphandlingsdagarna utses årligen Sveriges främsta offentliga upphandling. Vinnaren erhåller det prestigefyllda priset känt som “Handslaget“, vilket symboliserar den goda affären och bakom priset står tidningen Offentliga Affärer. 2015 års nominerade har valts fram ur ett urval av hundratalet föreslagna kandidater.  Redan som nominerad kan man alltså räkna sig bland vinnarna. Den slutliga vinnaren utses av en jury bestående av väl initierade personer som bland annat ingår i programrådet inför Upphandlingsdagarna 2016 och representanter från tidningen Offentliga Affärer.

 

De nominerade är:

 

Fredrik_jonhed
Fredrik Persson Jonhed, SUNET
I den omfattande upphandlingen SUNET gjorde kring Svartfiber ställdes höga krav på driftsäkerhet. Med ett avtal på 15 år behövde de inte acceptera produkter som redan fanns, utan kunde med en konkurrenspräglad dialog få leverantörerna att ta fram nya lösningar och uppfylla deras behov och krav. Fokus låg i en bra och hållbar affär där pris och kostnad inte var det viktigaste, men som efter kvalitetssäkringar av alla leverantörer, ändå avgjorde upphandlingen.

Per Norsted_IMG_8778 TommyMalmström
Per Norstedt & Tommy Malmström, Västra Götalandsregionen
Med en mycket omfattande konkurrenspräglad dialog togs kravspecifikationen för digitalisering av patologin fram gemensamt med kvalificerade leverantörer och verksamheter, där de försökt automatisera hela processen. Resultatet blev en leverantör som, tillsammans med sina underleverantörer, har ett totalansvar för affären. Den nya processen kommer innebära snabbare svarstider inom Cancerdiagnostiken. Upphandlingen Patos har fått stort internationellt intresse.

bild_sofia_karlsson
Sofia Karlsson, Inköp Gävleborg
Först i Sverige har Sofia och Inköp Gävleborg upphandlat HVB-hem för placering av unga genom en LOV-upphandling. Tidigare kände de sig låsta vid upphandlingar med en avtalstid på fyra år, men nu har de möjlighet att ta in nya leverantörer under avtalstiden. Det har varit en långdragen process där hon fått Konkurrensverket att ändra sig angående LOV-upphandlingar av HVB-hem. Det har också resulterat i bra avtal för förvaltningen med enkel hantering, ökad avtalstrohet och de har tagit kontrollen över prisnivåerna.

Martin Jakobsson Handslaget
Martin Jakobsson, Västra Götalandsregionen
Genom en konkurrenspräglad dialog upphandlades en världsunik operationsavdelning av Västra Götalandsregionen där Martin var projektledare. Upphandlingen har fokuserat på innovation och dialog med leverantörerna, där Sahlgrenska definierade ett behov utan att begränsas av vad som tidigare gjorts. Upphandlingen har resulterat i att de har lyckats upphandla något som tidigare inte fanns på marknaden, de har ställt andra och högre krav än någon annan, fått internationella leverantörer att samarbeta för att lösa behovet och de har lyckats hålla budget. Viktigast av allt är att kirurgerna får helt nya möjligheter att använda 3D-bilder under pågående operation till nytta för patienterna.

Mattias Arvidsson_2
Mattias Arvidsson, Region Skåne
I upphandlingen ”Konferenstjänster i Region Skåne” öppnades det upp för den idéburna sektorns möjlighet att bli en underleverantör till konferensbyrån med det vinnande anbudet. Idén kommer från Region Skånes upphandlingspolicy där de ska arbeta för att stärka civilsamhället och föreningslivet i Skåne. I avtalet står det nu att leverantören måste samarbeta med den idéburna sektorn, vilket resulterar i ett konkret samarbete mellan dem, Region Skåne och leverantören. Detta är unikt i Sverige och bidrar till att idéburna organisationer får intäkter och kan utveckla sina verksamheter.

AnnaMann ChristinaSjöö
Anna Mann & Christina Sjöö, Göteborgs Stads Upphandlings AB
Vid upphandlingen av kommunikationstjänster för Göteborgs Stad var fokus på transparens, delaktighet och likabehandling. De gjorde ett förarbete med en request for information för att få marknadens synpunkter och möjliggjorde för mindre företag och anbudssökande grupper att lämna anbud. Kreativa företag är svåra att upphandla, men tack vare det samarbete och dialoger de haft såväl inom staden som med leverantörer och branschorganisationer har de resulterat i en upphandling i uppskattat värde om 200 miljoner på fyra år, 152 inkomna ansökningar, 71 tilldelade leverantörer och 0 överprövningar.

2011-01-24 FŠrdtjŠnsten nŠmnd
Peter Norling, Göteborgs Stad Färdtjänsten
I förfrågningsunderlaget för upphandlingen gällande persontransporter har Göteborgs Stad färdtjänsten ställt ovanligt tuffa krav på hållbara fordon, ökad jämställdhet mellan könen och där schyssta arbetsvillkor varit en central del. Upphandlingen har resulterat i en utbildningstrappa för förare för ökad motivation och höjda miljökrav på leverantörerna. De försöker också lyfta yrkeskåren till normaliserade villkor och högre status där många idag har taxiyrket som instegsjobb in i det svenska samhället.

Lisa_borg
Lisa Borgh, SLL Upphandling
Lisa har lyckats vända en upphandling som tidigare varit komplicerad med mycket överprövningar till en upphandling med mindre utbud, men där hon fått en nöjd verksamhet och utan att någon överprövat. Detta har skett genom att hon fått verksamheterna engagerade och att hon själv varit delaktig för att se behovet. En framgångsrik leverantörsdialog där leverantörerna fått kommentera och diskutera tillsammans med henne för att komma fram till den bästa lösningen har också bidragit till den lyckade upphandlingen.

 

Upphandlingsdagarna 2016

Upphandlingsdagarna är Sveriges största mötesplats för alla som berörs av offentlig upphandling och arrangeras på Kistamässan den 27-28 januari 2016. Handslaget 2015 delas ut under bankettmiddagen på Hamburger Börs den 27 januari.

Är du ännu inte anmäld till Upphandlingsdagarna? Klicka här

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *