Snart är det dags att lämna uppgifter om internrevision | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Snart är det dags att lämna uppgifter om internrevision

Varje år lämnar Ekonomistyrningsverket en rapport till regeringen med en redovisning över den statliga internrevisionen. I arbetet med redovisningen ingår att hämta in uppgifter från de myndigheter som ska inrätta internrevision enligt internrevisionsförordningen.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed