Ökat elbehov äventyras av kortsiktig politik | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökat elbehov äventyras av kortsiktig politik

Svenska hushåll och företag använder mycket el och inget talar för att elanvändningen minskar i framtiden. Sverige kommer tvärt om att öka elanvändningen med en snabbt ökande befolkning, för att kunna nå ambitiösa klimatmål och behålla ett näringsliv i framkant. Trots det ökade elbehovet förs det i dag en politik som innebär att landets kraftverk inte värnas. Det måste ändras.

MER regeringen.se

Comments are closed