Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter

Regeringen förslår att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstingen som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten. SKL tillstyrker förslaget.

MER regeringen.se

Comments are closed