Proposition om amorteringskrav till riksdagen | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Proposition om amorteringskrav till riksdagen

Regeringens proposition om krav på amortering av nya bolån har i dag lämnats till riksdagen. Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

MER regeringen.se

Comments are closed