Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet att gemensamt utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel, enligt vad som närmare framgår under rubriken Uppdraget nedan. Programmet ska inrättas hos Vinnova.

MER regeringen.se

Comments are closed