Bidrag för ett nationellt centrum för mathantverk | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bidrag för ett nationellt centrum för mathantverk

Regeringen beviljar bidrag med 3 000 000 kronor för år 2015 till Länsstyrelsen i Jämtlands län för ett nationellt resurscentrum för mathantverk i syfte att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk.

MER regeringen.se

Comments are closed