Uppdrag att utbetala medel till Världsantidopningsbyrån (WADA) | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att utbetala medel till Världsantidopningsbyrån (WADA)

Regeringen beslutar att ge Kammarkollegiet i uppdrag att engångsvis utan rekvisition utbetala 152 502 US-dollar till Världsantidopningsbyrån (WADA) som bidrag till finansieringen av dess verksamhet under 2016.

MER regeringen.se

Comments are closed