Fokus på varor och tjänster på EU:s inre marknad | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fokus på varor och tjänster på EU:s inre marknad

Efter en debatt antog rådet för konkurrenskraft slutsatser om varor och tjänster på EU:s inremarknad. Fokus är på tjänstesektorn och att hjälpa små och medelstora företag och nystartade företag att växa. Situationen inom europeisk stålindustri diskuterades också på rådsmötet i Bryssel den 29 februari. Sverige representerades av statssekreterare Eva Lindström.

MER regeringen.se

Comments are closed