Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2015 har statsrådet Sven-Erik Bucht tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden.

MER regeringen.se

Comments are closed