Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning

I lagrådsremissen föreslås att en lag om marin utrustning ska införas. Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning.

MER regeringen.se

Comments are closed