ESV följer upp myndigheternas it-användning i nytt regeringsuppdrag | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESV följer upp myndigheternas it-användning i nytt regeringsuppdrag

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått ett nytt regeringsuppdrag för att fortsätta följa de statliga myndigheternas användning av it. ESV ska även följa hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Uppdraget pågår 2016–2018 och ska samordnas med ESV:s uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed