Staten gick 17 miljarder back 2015 | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Staten gick 17 miljarder back 2015

Statens resultaträkning för 2015 visar ett underskott på 17 miljarder kronor. Saldot på statens budget för 2015 blev ett underskott på 33 miljarder kronor. Viktigt att notera är att utfallet för statens budget och resultaträkningen för staten är två olika, men kompletterande, sätt att beskriva statens verksamhet i siffror.

MER Ekonomistyrningsverket

Comments are closed