Förslag för att motverka marknadsmissbruk | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag för att motverka marknadsmissbruk

Regeringen har överlämnat förslag till riksdagen som syftar till att klargöra för berörda marknadsaktörer hur de ska agera för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Förslagen ska även ge Finansinspektionen möjlighet att vidta åtgärder för övervakning samt ingripa vid överträdelser.

MER regeringen.se

Comments are closed