Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering av bland annat handeln med sådana produkter.

MER regeringen.se

Comments are closed