“Låt de som söker asyl få jobba” | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

“Låt de som söker asyl få jobba”

Det är omöjligt för asylsökande att jobba, få lön och betala skatt i Sverige. I genomsnitt tar det 457 dagar från att ansökan registreras till beslut om asyl. Ett pilotprojekt, som Svenskt Näringsliv genomfört, visar att kortare uppdrag underlättar för asylsökande att få jobb.

MER regeringen.se

Comments are closed