Märket vägledande för LO och Svenskt Näringsliv | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Märket vägledande för LO och Svenskt Näringsliv

Industrins normerande roll utmanas framför allt av det fackliga samarbetet 6F. Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar gemensamt att parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan ser industriavtalet som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor.

MER regeringen.se

Comments are closed