Svenskt Näringsliv och LO sätter ner foten | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svenskt Näringsliv och LO sätter ner foten

LO och Svenskt Näringsliv gör gemensam sak och rekommenderar parterna som ännu inte har tecknat avtal i avtalsrörelsen att följa märket. De träffade avtalen inom industrin och handeln på 2,2 procent i löneökningar bör ses som normerande. ”Vi måste ta ansvar för att konkurrenskraften kan bibehållas och stärkas”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

MER regeringen.se

Comments are closed