Remiss SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Remiss SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram – såvitt avser förslagen om kvalificerade personaloptioner, höjd schablonintäkt för avsättningar till periodiseringsfonder, vissa skatteförfarandefrågor och skyldighet att betala socialavgifter för före detta anställda.

MER regeringen.se

Comments are closed