Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Promemorian innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. Promemorian innehåller även ett förslag om ett utvidgat undantag av tillämpningen av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

MER regeringen.se

Comments are closed