Uppdrag att analysera verksamheten vid Statens jordbruksverk | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att analysera verksamheten vid Statens jordbruksverk

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera vilka förutsättningar Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) har för att utföra sitt uppdrag inom nuvarande ekonomiska ramar. Statskontoret ska belysa Jordbruksverkets verksamhet, organisation, resultat och framtida utmaningar. I uppdraget ingår att beskriva bakgrunden till Jordbruksverkets ekonomiska situation. Statskontoret ska lämna förslag på åtgärder som kan effektivisera Jordbruksverkets verksamhet.

MER regeringen.se

Comments are closed