Hög tid uppdatera tjänster för e-legitimation | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hög tid uppdatera tjänster för e-legitimation

Nu är hög tid för alla myndigheter att uppdatera sina e-tjänster. Från och med 29 september 2018 är svenska offentliga myndigheter med e-tjänster och som använder e-legitimation som inloggningsmetod skyldiga att erkänna utländska e-legitimationer.

Den som vill veta mer om detta kan med fördel besöka eFörvaltningsdagarna där e-legitimationsmämnden finns på plats för att berätta mer om detta.

EU har fattat beslut i förordningen som kallas eIDAS om att införa e-legitimeringar och så kallade betrodda tjänster över landsgränserna. Svenska offentliga myndigheter med e-tjänster som använder e-legitimation som inloggningsmetod är enligt förordningen skyldiga att från 29 september 2018 erkänna de utländska e-legitimationer som anmälts enligt förordningen.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en kort intervju med Eva Sartorius, Strateg på E-legitimationsnämnden, kring detta aktuella ämne.

Vill du kort förklara vad den europeiska förordningen eIDAS är för något och när den träder i kraft?
– Förordningen innehåller regler om bland annat elektronisk identifiering över landsgränserna. Länderna som ingår i eIDAS (EU/EES) har möjlighet att anmäla e-legitimationer och på det sättet skapa möjligheter för användare att logga in i tjänster i andra länder. eIDAS omfattar bland annat regler för att skapa tillit och interoperabilitet.

I och med eIDAS blir samtliga svenska myndigheter skyldiga att erkänna utländska e-legitimationer i sina e-tjänster. Kan du kort berätta hur detta påverkar en svensk offentlig organisation?
– De kommuner och myndigheter som har e-tjänster där man kan logga in med e-legitimation måste låta användare logga in med de e-legitimationer som har anmälts enligt eIDAS under förutsättning att inloggningen görs på samma tillitsnivå eller högre jämfört med de nationella e-legitimationer som e-tjänsten tar emot.

Vad förväntar du dig av eFörvaltningsdagarna och varför är det viktigt att vara med?
– E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att informera och föra dialog om eIDAS och hoppas nå ut till många under eFörvaltningsdagarna.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *