Uppdrag till Folkhälsomyndigheten angående den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten angående den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över och vid behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål, i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som började gälla 2006.

MER regeringen.se

Comments are closed