Ny vägledning för avtalsförvaltning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny vägledning för avtalsförvaltning

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning om avtalsförvaltning.

Vägledningen ska underlätta för upphandlande myndigheter att skapa en grundläggande struktur för aktivt och långsiktigt arbete med att förvalta sina avtal. En aktiv avtalsförvaltning möjliggör avtalets potential och kan bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling.

– En upphandlande myndighet har mycket att vinna på att arbeta aktivt med avtalsförvaltning. Det är en central del i arbetet med att uppnå en god affär, säger Nassira El Kadaoui, projektledare för framtagandet av vägledningen.

Vägledningen går igenom grunderna för avtalsförvaltning och presenterar en processbeskrivning som kan användas som stöd i arbetet med att utveckla en egen struktur för avtalsförvaltning. Vägledningen riktar sig till såväl beslutsfattare som vill ha kunskap och stöd i planeringen som till medarbete som fått i uppdrag att förvalta upphandlande avtal.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *