Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Assistensersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen tillsatte den 26 maj en utredning som ska se över assistensersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

MER regeringen.se

Comments are closed