Stärkt säkerhet för placerade barn genom ändring i socialtjänstförordningen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stärkt säkerhet för placerade barn genom ändring i socialtjänstförordningen

Regeringen har beslutat om flera tilläggande bestämmelser i socialtjänstförordningen för att stärka stödet och skyddet för barn som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende (HVB). Förslaget innebär bland annat att socialnämnden ska inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret gällande personer som nämnden avser att anlita som familjehem eller jourhem.

MER regeringen.se

Comments are closed