EU-kommissionens direktivförslag för tillgänglighetskrav ska analyseras av MFD | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

EU-kommissionens direktivförslag för tillgänglighetskrav ska analyseras av MFD

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning för EU-kommissionens förslag till direktiv vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Analys ska göras av vilka åtaganden och ekonomiska konsekvenser som direktivet kan innebära för stat, kommun samt privata aktörer i Sverige.

MER regeringen.se

Comments are closed