Remiss: Särskilt bemyndigande ska ge regeringen möjlighet att göra undantag från plan- och bygglagen vid extraordinär flyktingsituation | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Remiss: Särskilt bemyndigande ska ge regeringen möjlighet att göra undantag från plan- och bygglagen vid extraordinär flyktingsituation

Regeringen skickar idag ut en promemoria på remiss med ett nytt lagförslag som ger regeringen möjlighet att göra undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen för att säkerställa att asylsökanden har tak över huvudet. Förslaget, som möjliggör att asylrätten kan värnas, gäller tillfälliga flyktingboenden när antalet asylsökande bedöms vara särskilt omfattande.

MER regeringen.se

Comments are closed