Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

I denna promemoria föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen. Sådana föreskrifter ska få meddelas för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas under begränsad tid.

MER regeringen.se

Comments are closed