Uppdrag till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att 1. genomlysa ärenden om misstänkt människohandel med barn mellan 2015–2016, 2. fortsätta att bidra till att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande samt barnhemsturism.

MER regeringen.se

Comments are closed