Uppdrag till Folkhälsomyndigheten för att säkerställa tillgänglighet till antibiotika | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten för att säkerställa tillgänglighet till antibiotika

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie av förutsättningarna för att testa en ny ekonomisk ersättningsmodell för att säkerställa tillgänglighet till vissa essentiella antibiotika. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bidra till arbetet i fråga om hälsoekonomiska aspekter.

MER regeringen.se

Comments are closed