Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

I lagrådsremissen lämnas förslag i syfte att stärka arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

MER regeringen.se

Comments are closed