Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – på vetenskaplig grund. Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Consulting | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Offentliga Affärer i Almedalen

Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – på vetenskaplig grund. Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Consulting

Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt de styrs och leds. Med vetenskapliga metoder kan man snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur väl de personella resurserna tas tillvara och vad som kan och borde förbättras. Implementering leder till avgörande effekter på både korta och långsiktiga resultat. Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Consulting

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER OA TV

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *