“Påskynda krav på e-fakturor!” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

“Påskynda krav på e-fakturor!”

Ett påskyndande med att inför krav på e-fakturor i offentlig sektor kan spara 600 miljoner kronor. Det hävdar Carola Lissel, vd Visma Software.

”Att Sverige ännu inte fått ett lagkrav på att offentlig sektor enbart ska ta emot e-fakturor kostar skattebetalarna hundratals miljoner” skriver hon och pekar på att riksdagen under 2017 förväntas fatta beslut om när ett sådant lagkrav ska införas. Efter införandet kommer offentlig sektor enbart att ta emot e-fakturor. Ekonomistyrningsverket, ESV, förordar ett införande i november 2018.

”Men ett tidigareläggande till januari samma år skulle innebära en besparing på över 600 miljoner kronor för offentlig sektor. Därför vill jag uppmana regeringen och riksdagen att påskynda processen och komma i mål tidigare med införandet”, skriver Carola Lissel.

Hela debattartikeln publiceras i nr 4 / 2016 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

One Response

Kommentera

    Trackbacks/Pingbacks

    1. Hundratals miljoner att spara på snabbare införande av e-fakturor i offentlig sektor - Visma Blogg Sverige

    Kommentera

    Your email address will not be published. Required fields are marked *